Language of document :

Žalba koju je 17. veljače 2021. podnio Danske Slagtermestre protiv rješenja Općeg suda (treće vijeće) od 1. prosinca 2020. u predmetu T-486/18, Danske Slagtermestre/Europska komisija

(predmet C-99/21 P)

Jezik postupka: danski

Stranke

Žalitelj: Danske Slagtermestre (zastupnici: H. Sønderby Christensen, advokat)

Druge stranke u postupku: Europska komisija i Kraljevina Danska

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda traži da:

ukine rješenje Općeg suda od 1. prosinca 2020. u predmetu T-486/18.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog temelji se na navodu da je Opći sud pogrešno primijenio zahtjev izravnog utjecaja. U prilog tom razlogu žalitelj navodi da je, kako bi se utvrdilo postojanje izravnog utjecaja, dovoljno da Danske Slagtermestre objasni razloge zbog kojih višestupanjski sustav može staviti svoje članove u nepovoljni položaj u odnosu na konkurenciju (vidjeti točke 47. i 50. presude u predmetu C-622/16 P – C-624/16 P)1 . Opći sud je stoga pogrešno zauzeo mišljenje u točki 103. pobijanog rješenja, da Danske Slagtermestre mora dokazati koji su konkretno članovi bili zahvaćeni i kako je točno višestupanjski sustav utjecao na njihov položaj u odnosu na konkurenciju.

Drugi žalbeni razlog temelji se na navodu da je Opći sud previdio činjenicu da zahtjev izravnog utjecaja nije primjenjiv na slučajeve obuhvaćene trećim dijelom četvrtog stavka članka 263. UFEU-a. Žalitelj stoga tvrdi da rješenje Općeg suda sadrži pogrešku u dijelu u kojem kod ocjene izravnog utjecaja u točki 103. upućuje na razmatranja u točkama 71. do 77. u pogledu izravnog utjecaja. Opći sud izričito navodi i u točki 63. kojom započinje odjeljak, i u točki 82. s kojim odjeljak završava, da se točke 71. do 77. isključivo odnose na kriterije za izravni utjecaj.

Treći žalbeni razlog temelji se na navodu da je Opći sud zanemario činjenicu da kriteriji koje je primijenio Sud u predmetu C-622/16 P – C-624/16 P potvrđuju da je zahtjev izravnog utjecaja u ovom slučaju ispunjen. Žalitelj stoga tvrdi da je Danske Slagtermestre pravilno naveo da su (i) aktivnosti slične, (ii) njegovi članovi aktivni na istom tržištu robe i usluga kao i poduzetnik koji je primio potporu, i (iii) njegovi članovi aktivni na istom zemljopisnom tržištu kao i poduzetnik koji je primio potporu. U ovom predmetu, aktivnosti njihovih članova nisu samo slične nego su identične aktivnostima primatelja potpore.

Četvrti žalbeni razlog temelji se na navodu da je Opći sud pogrešno koristio riječ ‚dokazao’ u točki 103., jer ta riječ predstavlja značajno intenziviranje pojmova ‚objasnio’ ili ‚izložio’. S tim u vezi, žalitelj tvrdi da nije točno da Danske Slagtermestre nije objasnio razloge zbog kojih su članovi izloženi konkurenciji koja je narušena višestupanjskim sustavom. Zahtjev da se korisnika oslobodi troškova koje bi uobičajeno imao u svojem svakodnevnom upravljanju ili uobičajenim aktivnostima je već ispunjen. To slijedi iz sudske prakse Suda (vidjeti među ostalim presudu C-172/03, Heiser, točku 55.). 2

Peti žalbeni razlog temelji se na navodu da je Opći sud u svakom slučaju pogrešno ocijenio činjenice predmeta i stoga točke 71. do 77. sadržavaju pogreške koje se tiču prava. Žalitelj kao prvo tvrdi da je Opći sud pogriješio kada je izrazio sumnje u pogledu nekih od informacija je pružio Danske Slagtermestre iako te informacije ne osporavaju ni Komisija ni danska vlada, i kao drugo, da je Opći sud pogriješio kada je ignorirao više važnih detalja koje je Danske Slagtermestre izložio nekoliko puta u svojoj tužbi, replici i prilozima.

____________

1 Presuda Suda od 6. studenoga 2018., Scuola Elementare Maria Montessori/Komisija, Komisija/Scuola Elementare Maria Montessori i Komisija/Ferracci (C-622/16 P do C-624/16 P, EU:C:2018:873).

2 Presuda Suda od 3. ožujka 2005. (C‑172/03, EU:C:2005:130).