Language of document :

Pritožba, ki so jo 12. februarja 2021 vložili Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 2. decembra 2020 v zadevi T-318/19, Thunus in drugi/EIB

(Zadeva C-91/21 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožniki Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Evropska investicijska banka

Predlog

Razveljavitev sodbe Splošnega sodišča z dne 2. decembra 2020 v zadevi T-318/19 ;

posledično naj se ugodi predlogom, ki so jih pritožniki podali na prvi stopnji, in tako:

razglasitev te pritožbe za dopustno in utemeljeno, vključno z ugovorom nezakonitosti, ki ga vsebuje;

posledično :

za ničen naj se razglasi sklep v plačilnih listih tožečih strank za februar 2019, s katerim je bila določena letna prilagoditev osnovne plače, ki je bila omejena na 0,8 % za leto 2019, in, posledično pa naj se za nične razglasijo podobni sklepi, vsebovani v poznejših plačnih listih;

zato naj se toženi stranki naloži plačilo, za povračilo premoženjske škode, iz naslova (i) zneska plače, ki ustreza uporabi letne prilagoditve za leto 2019, in sicer povečanje v višini 1,2 %, za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019; (ii) zneska plače, ki ustreza posledicam uporabe letne prilagoditve 0,8 % za leto 2019 od zneska plač, ki bodo izplačane od januarja 2019; (iii) zamudnih obresti od zneska plač, ki se dolgujejo vse do popolnega plačila dolgovanih zneskov, pri čemer se mora stopnja zamudnih obresti, ki se uporabi, izračunati na podlagi stopnje, ki jo Evropska centralna banka določi za operacije glavnega refinanciranja, ki se uporabljajo v zadevnem obdobju, ki se povečajo za tri točke ;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Kršitev pravil o pristojnosti s strani avtorja akta – kršitev člena 18 poslovnika – Izkrivljanje spisa – Kršitev obveznosti obrazložitve s strani sodišča

Kršitev pravice do posvetovanja s kolegijem – Izkrivljanje spisa

Kršitev obveznosti obrazložitve – Izkrivljanje spisa – Kršitev obveznosti obrazložitve s strani sodišča

Kršitev obveznosti skrbnosti in načela sorazmernosti

____________