Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 22 aprilie 2016 - Italia și Eurallumina/Comisia

(Cauzele conexate T-60/06 RENV II și T-62/06 RENV II)1

(„Ajutoare de stat – Directiva 92/81/CEE – Accize pentru uleiurile minerale – Uleiuri minerale utilizate drept combustibil în producția de alumină – Scutire de acciză – Caracterul selectiv al măsurii – Ajutoare care pot fi considerate compatibile cu piața comună – Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului – Liniile directoare din 1998 privind ajutoarele de stat regionale – Încredere legitimă – Securitate juridică – Principiul lex specialis derogat legi generali – Principiul prezumției de legalitate și al efectului util ale actelor instituțiilor – Principiul bunei administrări – Obligația de motivare”)

Limbile de procedură: italiana și engleza

Părțile

Reclamante: Republica Italiană (reprezentanți: G. Palmieri, agent, asistați de G. Aiello, avvocato dello Stato) și Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (reprezentanți: L. Martin Alegi, R. Denton, A. Stratakis și L. Philippou, solicitors)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan și„ K. Walkerová, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei 2006/323/CE a Comisiei din 7 decembrie 2005 privind scutirea de acciză pentru uleiurile minerale utilizate drept combustibil în producția de alumină în regiunea Gardanne, în regiunea Shannon și în Sardinia, pusă în aplicare de Franța, de Irlanda și, respectiv, de Italia (JO 2006, L 119, p. 12), în măsura în care în aceasta se constată existența unui ajutor de stat acordat de Republica Italiană între 3 februarie 2002 și 31 decembrie 2003 în temeiul scutirii de acciză pentru uleiurile minerale utilizate drept combustibil în producția de alumină în Sardinia (Italia) și se dispune ca Republica Italiană să recupereze acest ajutor.

Dispozitivul

Respinge acțiunile.

Obligă Republica Italiană la plata cheltuielilor de judecată în cauzele T-60/06, T-60/06 RENV I și T-60/06 RENV II și să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și o cincime din cheltuielile de judecată efectuate de Comisie în cauzele C-89/08 P și C-272/12 P.

Obligă Eurallumina SpA să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și trei sferturi din cheltuielile de judecată efectuate de Comisie în cauzele T-62/06, T-62/06 RENV I și T-62/06 RENV II și trei douăzecimi din cheltuielile de judecată efectuate de Comisie în cauzele C-89/08 P și C-272/12 P.

Obligă Comisia să suporte un sfert din propriile cheltuieli de judecată în cauzele T-62/06, T-62/06 RENV I și T-62/06 RENV II, precum și o cincime din propriile cheltuieli de judecată în cauzele C-89/08 P și C-272/12 P.

____________

1     JO C 96, 22.4.2006.