Language of document : ECLI:EU:T:2007:383

Az Elsőfokú Bíróság (kibővített második tanács) 2007. december 12‑i ítélete – Írország és társai kontra Bizottság

(T‑50/06., T‑56/06., T‑60/06., T‑62/06. és T‑69/06. sz. egyesített ügyek)

„Állami támogatások – 92/81/EGK irányelv – Az ásványi olajak jövedéki adója – Timföldgyártáshoz tüzelőanyagként használt ásványi olaj – A francia, az ír és az olasz hatóságok által biztosított mentesség – Új támogatások – Létező támogatások – Indokolási kötelezettség – Hivatalból történő megállapítás”

Államok által nyújtott támogatások – A támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségét megállapító bizottsági határozat – A Tanács által a Bizottság javaslatára a 92/81 irányelv alapján engedélyezett jövedéki adó alóli mentességről szóló határozat – Létező támogatásnak való esetleges minősülés vizsgálatának hiánya – Az indokolási kötelezettség megsértése (EK 88. cikk, (1) és (2) bekezdés, továbbá EK 253. cikk; 659/1999 tanácsi rendelet, első cikk, b) pont, v. alpont; 92/81 tanácsi irányelv, 8. cikk, (4) bekezdés) (vö. 52–64. pont)

Tárgy

A Gardanne, a Shannon régióban és Szardínián timföldgyártáshoz üzemanyagként felhasznált ásványolajok esetében a Franciaország, Írország, illetve Olaszország által alkalmazott jövedéki adó alóli mentességről szóló, 2005. december 7‑i 2006/323/EK bizottsági határozat (HL 2006. L 119., 12. o.) megsemmisítése iránti kérelmek.

Rendelkező rész

1)

Az Elsőfokú Bíróság a T‑50/06., T‑56/06., T‑60/06., T‑62/06. és a T‑69/06. sz. ügyeket ítélethozatal céljából egyesíti.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a Gardanne, a Shannon régióban és Szardínián timföldgyártáshoz üzemanyagként felhasznált ásványolajok esetében a Franciaország, Írország, illetve Olaszország által alkalmazott jövedéki adó alóli mentességről szóló, 2005. december 7‑i 2006/323/EK bizottsági határozatot megsemmisíti.

3)

Az Elsőfokú Bíróság a T‑62/06. sz. ügyben a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

4)

A Bizottság viseli a saját költségeit, valamint köteles viselni a felperesek részéről felmerült költségeket is, beleértve a T‑69/06. R. sz. ideiglenes intézkedés iránti eljárás költségeit.