Language of document : ECLI:EU:T:2007:383

Pirmās instances tiesas (otrā palāta paplašinātā sastāvā) 2007. gada 12. decembra spriedums – Īrija u.c./Komisija

(apvienotās lietas T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 un T‑69/06)

Valsts atbalsts – Direktīva 92/81/EEK – Akcīzes nodoklis par minerāleļļām – Minerāleļļas, ko izmanto kā kurināmo alumīnija oksīda ražošanai – Francijas, Īrijas un Itālijas valsts iestāžu piešķirtais atbrīvojums – Jauns atbalsts – Pastāvošs atbalsts – Pienākums norādīt pamatojumu – Jautājuma izskatīšana pēc savas ierosmes

Valsts atbalsts – Komisijas lēmums, ar kuru konstatēts, ka atbalsts nav saderīgs ar kopējo tirgu – Lēmums par atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, ko pēc Komisijas ierosinājuma piešķīrusi Padome saskaņā ar Direktīvu 92/81 – Pārbaudes par iespējamo atzīšanu par pastāvošu atbalstu neesamība – Pamatojuma nesniegšana (EKL 88. panta 1. un 2. punkts un EKL 253. pants; Padomes Regulas Nr. 659/1999 1. panta b) un v) punkts; Padomes Direktīvas 92/81 8. panta 4. punkts) (sal. ar 52.–64. punktu)

Priekšmets

Lūgumi atcelt Komisijas 2005. gada 7. decembra Lēmumu 2006/323/EK saistībā ar Francijas, Īrijas un Itālijas piešķirto atbrīvojumu no akcīzes nodokļa minerāleļļām, ko attiecīgi Gardannā, Šenonas reģionā un Sardīnijā izmanto kā kurināmo alumīnija oksīda ražošanā (OV 2006, L 119, 12. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

lietas T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 un T‑69/06 tiek apvienotas sprieduma taisīšanai;

2)

atcelt Komisijas 2005. gada 7. decembra Lēmumu 2006/323/EK saistībā ar Francijas, Īrijas un Itālijas piešķirto atbrīvojumu no akcīzes nodokļa minerāleļļām, ko attiecīgi Gardannā, Šenonas reģionā un Sardīnijā izmanto par kurināmo alumīnija oksīda ražošanā;

3)

prasību lietā T‑62/02 pārējā daļā noraidīt;

4)

Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina prasītāju tiesāšanās izdevumus, tai skaitā ar pagaidu noregulējuma tiesvedību lietā T‑69/06 R saistītos tiesāšanās izdevumus.