Language of document :

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 12. december 2007 - Irland m.fl. mod Kommissionen

(Forenede sager T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 og T-69/06) 1

(Statsstøtte - direktiv 92/81/EØF - punktafgiftsfritagelse for mineralolie - mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid - punktafgiftsfritagelse indført af Frankrig, Irland og Italien - ny støtte - eksisterende støtte - begrundelsespligt - behandlet af egen drift)

Processprog: engelsk, fransk og italiensk

Parter

Sagsøger i sag T-50/06: Irland (ved D. O'Hagan, som befuldmægtiget, bistået af barrister P. McGarry)

Sagsøger i sag T-56/06: Den Franske Republik (ved G. de Bergues og S. Ramet, som befuldmægtigede)

Sagsøger i sag T-60/06: Den Italienske Republik (ved avvocato dello Stato G. Aiello)

Sagsøger i sag T-62/06: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italien) (ved solicitors L. Martin Alegi, R. Denton og M. Garcia)

Sagsøger i sag T-69/06: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irland) (ved solicitors J. Handoll og C. Waterson)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved V. Di Bucci, N. Khan, P. Stancanelli et K. Walkerová, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning 2006/323/EF af 7. december 2005 om den punktafgiftsfritagelse for mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid i Gardanne, i Shannon-regionen og på Sardinien, som henholdsvis Frankrig, Irland og Italien har indført (EUT 2006 L 119, s. 12).

Konklusion

1)    Sag T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 og T-69/06 forenes med henblik på dommen.

2)    Kommissionens beslutning 2006/323/EF af 7. december 2005 om den punktafgiftsfritagelse for mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid i Gardanne, i Shannon-regionen og på Sardinien, som henholdsvis Frankrig, Irland og Italien har indført, annulleres.

3)    I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber i sag T-62/06.

4)    Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgernes omkostninger, herunder omkostningerne i sag T-69/06 R vedrørende foreløbige forholdsregler.

____________

1 - EUT C 86 af 8.4.2006.