Language of document :

Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2007. aasta otsus - Iirimaa jt versus komisjon

(Liidetud kohtuasjad T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 ja T-69/06)1

(Riigiabi - Direktiiv 92/81/EMÜ - Mineraalõli aktsiisimaks - Alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava mineraalõli - Aktsiisimaksust vabastamine Prantsusmaa, Iirimaa ja Itaalia ametiasutuste poolt - Uus riigiabi - Olemasolev riigiabi - Põhjendamiskohustus - Omal algatusel tõstatamine)

Kohtumenetluse keeled: inglise, prantsuse ja itaalia

Pooled

Hageja kohtuasjas T-50/06: Iirimaa (esindaja: D. O'Hagan, keda abistas barrister P. McGarry)

Hageja kohtuasjas T-56/06: Prantsuse Vabariik (esindajad: G. de Bergues ja S. Ramet)

Hageja kohtuasjas T-60/06: Itaalia Vabariik (esindaja: avvocato dello Stato G. Aiello)

Hageja kohtuasjas T-62/06: Eurallumina SpA (Portoscuso, Itaalia) (esindajad: solicitor L. Martin Alegi, solicitor R. Denton ja solicitor M. Garcia)

Hageja kohtuasjas T-69/06: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Iirimaa) (esindajad: solicitor J. Handoll ja solicitor C. Waterson)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: V. Di Bucci, N. Khan, P. Stancanelli ja K. Walkerová)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 7. veebruari 2005. aasta otsus Prantsusmaal Gardanne'i piirkonnas, Iirimaal Shannoni piirkonnas ja Itaalias Sardiinias alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava mineraalõli aktsiisimaksust vabastamise kohta (ELT 2006, L 119, lk 12).

Otsuse resolutiivosa

Kohtuasjad T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06 on kohtuotsuse huvides liidetud.

Tühistada komisjoni 7. veebruari 2005. aasta otsus 2006/323/EÜ Prantsusmaal Gardanne'i piirkonnas, Iirimaal Shannoni piirkonnas ja Itaalias Sardiinias alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava mineraalõli aktsiisimaksust vabastamise kohta.

Jätta kohtuasjas T-62/06 esitatud hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista hagejate kohtukulud, sealhulgas need, mis on seotud ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega kohtuasjas T-69/06 R, välja komisjonilt.

____________

1 - ELT C 86, 8.4.2006.