Language of document :

Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă din 12 decembrie 2007 - Irlanda și alții/Comisia Comunităților Europene

(Cauze conexate T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 și T-69/06)1

("Ajutoare de stat - Directiva 92/81/CEE - Accize pentru uleiurile minerale - Uleiuri minerale folosite drept combustibil în producţia de alumină - Scutire acordată de autorităţile franceze, irlandeze și italiene - Ajutoare noi - Ajutoare existente - Obligaţia de motivare - Invocare din oficiu")

Limbile de procedură: engleza, franceza și italiana

Părţile

Reclamantă în cauza T-50/06: Irlanda (D. O'Hagan, agent, asistat de P. McGarry, barrister)

Reclamantă în cauza T-56/06: Republica Franceză (reprezentanţi: G. de Bergues și S. Ramet, agenți)

Reclamantă în cauza T-60/06: Republica Italiană (reprezentanţi: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Reclamantă în cauza T-62/06: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (reprezentanţi: L. Martin Alegi, R. Denton și M. Garcia, solicitors)

Reclamantă în cauza T-69/06: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irlanda) (reprezentanţi: J. Handoll și C. Waterson, solicitors)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: V. Di Bucci, N. Khan, P. Stancanelli și K. Walkerová, agenți)

Obiectul

Cereri de anulare a Deciziei 2006/323/CE a Comisiei din 7 decembrie 2005 privind scutirea de la plata accizelor pentru uleiurile minerale folosite drept combustibil în producţia de alumină în Gardanne, în regiunea Shannon şi în Sardinia, pusă în aplicare de Franţa, Irlanda şi, respectiv, Italia (JO L 119, p. 12)

Dispozitivul

1)    Conexează cauzele T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 și T-69/06 în vederea pronunţării hotărârii.

2)    Anulează Decizia 2006/323/CE a Comisiei din 7 decembrie 2005 privind scutirea de la plata accizelor pentru uleiurile minerale folosite drept combustibil în producţia de alumină în Gardanne, în regiunea Shannon şi în Sardinia, pusă în aplicare de Franţa, Irlanda şi, respectiv, Italia.

3)    Respinge celelalte capete de cerere în cauza T-62/06.

4)    Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată și pe cele efectuate de reclamante, inclusiv cele efectuate în procedura privind măsurile provizorii din cauza T-69/06 R.

____________

1 - JO C 86, 8.4.2006.