Language of document :

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2007 - Irska in drugi proti Komisiji

(Združene zadeve T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 in T-69/06)1

("Državna pomoč - Direktiva 92/81/EGS - Trošarina za mineralna olja - Mineralna olja, ki se kot goriva uporabljajo za proizvodnjo aluminijevega oksida - Oprostitev, ki so jo odobrili francoski, irski in italijanski organi - Nove pomoči - Obstoječa pomoč - Obveznost obrazložitve - Uradna dolžnost")

Jeziki postopka: angleščina, francoščina in italijanščina

Stranke

Tožeča stranka v zadevi T-50/06: Irska (zastopnik: D. O'Hagan, zastopnik, skupaj s P. McGarryem, barrister)

Tožeča stranka v zadevi T-56/06: Francoska republika (zastopnika: G. de Bergues in S. Ramet, zastopnika)

Tožeča stranka v zadevi T-60/06: Italijanska republika (zastopnik: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Tožeča stranka v zadevi T-62/06: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italija) (zastopniki: L. Martin Alegi, R. Denton in M. Garcia, solicitors)

Tožeča stranka v zadevi T-69/06: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irska) (zastopnika: J. Handoll in C. Waterson, solicitors)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: V. Di Bucci, N. Khan, P. Stancanelli in K. Walkerová, zastopniki)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije 2006/323/ES z dne 7. decembra 2005 o oprostitvi plačila trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida v regiji Gardanne, v regiji Shannon in na Sardiniji, ki se izvaja v Franciji, na Irskem in v Italiji (UL L 119, 4.5.2006, str. 12).

Izrek

Zadeve T 50/06, T 56/06, T 60/06, T 62/06 in T-69/06 se za namen sodbe združijo.

Odločba Komisije 2006/323/ES z dne 7. decembra 2005 o oprostitvi plačila trošarine za mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida v regiji Gardanne, v regiji Shannon in na Sardiniji, ki se izvaja v Franciji, na Irskem in v Italiji, se razglasi za nično.

Tožba v zadevi T 62/06 se v preostalem delu zavrne.

Komisija nosi svoje stroške in stroške, ki so jih priglasile tožeče stranke, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe v zadevi T 69/06 R.

____________

1 - UL C 86, 8.4.2006.