Language of document :

A Landesverwaltungsgericht Steiermark (Ausztria) által 2021. április 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Porr Bau GmbH kontra Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

(C-238/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Az alapeljárás felei

Felperes: Porr Bau GmbH

Alperes hatóság: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 6. cikkének (1) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás, amely alapján a hulladékstátusz csak akkor szűnik meg, amikor a hulladékot vagy maradékot vagy az azokból kinyert anyagokat közvetlenül nyersanyagok vagy elsődleges nyersanyagokból származó termékek helyettesítésére felhasználják, vagy ha újrahasználatra előkészítik?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Ellentétes-e a 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás, amely alapján a kitermelt föld hulladékstátusza legkorábban nyersanyagok vagy elsődleges nyersanyagokból származó termékek helyettesítésével szűnhet meg?

Az első és/vagy a második kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Ellentétes-e a 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdésével az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy a kitermelt föld hulladékstátusza nem szűnhet meg, ha a végrehajtott intézkedésre környezeti szempontból semmilyen releváns hatással nem bíró formai követelményeket (különösen nyilvántartási és dokumentációs kötelezettségeket) nem vagy nem maradéktalanul tartanak be, noha a kitermelt föld igazolhatóan nem éri el a tervezett konkrét felhasználási célra vonatkozó határértékeket (minőségi osztály)?

____________

1 A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 312., 3. o.).