Language of document :

Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 21. marca 2013 – Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

(Zadeva C-393/12)1

(Pritožba – Znamka Skupnosti – Besedna znamka HELLIM – Ugovor imetnika besedne znamke Skupnosti HALLOUMI – Zavrnitev ugovora)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (zastopnici: C. Milbradt in A. Schwarz, odvetnici)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: G. Schneider, agent)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 13. junija 2012 v zadevi Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias proti UUNT (T-534/10), s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 20. septembra 2010 v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias in Garmo AG – Verjetnost zmede – Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (kodificirana različica) (UL L 78, str. 1)

Izrek

1.    Pritožba se zavrne.

2.    Družbi Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 343, 10.11.2012.