Language of document : ECLI:EU:C:2013:207

A Bíróság (hatodik tanács) 2013. március 21‑i végzése – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi kontra OHIM

(C‑393/12. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – Közösségi védjegy – HELLIM szóvédjegy – A HALLOUMI közösségi szóvédjegy jogosultjának felszólalása – A felszólalás elutasítása”

1.                     Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség – Az összetéveszthetőség értékelése – Szempontok (207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont) (vö. 32. pont)

2.                     Fellebbezés – Jogalapok – A tények és bizonyítékok téves értékelése – Elfogadhatatlanság – A tények és a bizonyítékok értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság, kivéve az elferdítés esetét (EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés) (vö. 38. pont)

Tárgy

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T‑534/10. sz., Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias kontra OHIM ügyben 2012. június 13‑án hozott azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amellyel a Törvényszék elutasította az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa által az Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias és a Garmo AG közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2010. szeptember 20‑án hozott határozata ellen benyújtott keresetet – Összetéveszthetőség – A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26‑i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.) 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumit kötelezi a költségek viselésére.