Language of document : ECLI:EU:C:2013:207

2013 m. kovo 21 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi prieš VRDT

(Byla C‑393/12 P)

„Apeliacinis skundas – Bendrijos prekių ženklas – Žodinis prekių ženklas HELLIM – Žodinio Bendrijos prekių ženklo HALLOUMI savininko protestas – Protesto atmetimas“

1.                     Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas – Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu – Galimybės supainioti vertinimas – Kriterijai (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) (žr. 32 punktą)

2.                     Apeliacinis skundas – Pagrindai – Klaidingas faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas – Nepriimtinumas – Teisingumo Teismo atliekama faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį (SESV 256 straipsnio 1 dalis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa) (žr. 38 punktą)

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2012 m. birželio 13 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimo Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias prieš VRDT – Garmo (HELLIM) (T‑534/10), kuriuo šis teismas atmetė ieškinį dėl 2010 m. rugsėjo 20 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo, susijusio su protesto procedūra tarp Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias ir Garmo AG – Galimybė supainioti – 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi bylinėjimosi išlaidas.