Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 18. februára 2021 – HJ

(vec C-101/21)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší správní soud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: HJ

Odporca: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Prejudiciálna otázka

Bráni článok 2 v spojení s článkom 12 písm. a) a c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES1 z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa takej vnútroštátnej judikatúre, podľa ktorej sa riaditeľ obchodnej spoločnosti nepovažuje za „zamestnanca“ na účely uspokojenia mzdových nárokov podľa smernice 2008/94/ES len z toho dôvodu, že riaditeľ ako zamestnanec je súčasne členom štatutárneho orgánu tejto obchodnej spoločnosti?

____________

1 Ú. v. EÚ L 283, 2008, s. 36.