Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Ravensburg (Γερμανία) στις 17 Φεβρουαρίου 2021 – QB κατά Daimler AG

(Υπόθεση C-100/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Ravensburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγων: QB

Εναγομένη: Daimler AG

Προδικαστικά ερωτήματα

Αποσκοπούν το άρθρο 18, παράγραφος 1, το άρθρο 26, παράγραφος 1, και το άρθρο 46 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ1 , σε συνδυασμό με το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 715/20072 , επίσης στην προστασία των συμφερόντων μεμονωμένων αγοραστών μηχανοκίνητων οχημάτων;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως:

Περιλαμβάνεται σε αυτά και το συμφέρον του μεμονωμένου αγοραστή οχήματος να μην αγοράσει όχημα το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης, ιδίως δε να μην αγοράσει όχημα εξοπλισμένο με απαγορευμένο σύστημα αναστολής κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, του κανονισμού 715/2007;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα:

Αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης το γεγονός ότι αγοραστής ο οποίος αγόρασε ακουσίως όχημα το οποίο ο κατασκευαστής διέθεσε στην αγορά με απαγορευμένο σύστημα αναστολής, κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, του κανονισμού 715/2007, μπορεί να εγείρει κατά του κατασκευαστή του οχήματος αστικές αξιώσεις αποζημιώσεως λόγω αδικοπραξίας, ιδίως δε, επίσης, αξίωση επιστροφής του τιμήματος αγοράς που κατέβαλε για το όχημα έναντι ταυτόχρονης παραδόσεως και μεταβιβάσεως της κυριότητας του οχήματος, μόνο κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που ο κατασκευαστής του οχήματος ενήργησε εκ προθέσεως και κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως:

Επιβάλλεται κατά το δίκαιο της Ένωσης να έχει ο αγοραστής του οχήματος αστική αξίωση αποζημιώσεως λόγω αδικοπραξίας κατά του κατασκευαστή του οχήματος για κάθε υπαίτια (εξ αμελείας ή εκ προθέσεως) ενέργεια του κατασκευαστή αυτού όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά οχήματος εφοδιασμένου με απαγορευμένο σύστημα αναστολής κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, του κανονισμού 715/2007;

Ανεξαρτήτως της απαντήσεως που θα δοθεί στα προδικαστικά ερωτήματα 1 έως 4:

Αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης το γεγονός ότι ο αγοραστής του οχήματος οφείλει κατά το εθνικό δίκαιο να συνυπολογίσει το όφελος από την πραγματική χρήση του οχήματος στην περίπτωση που αξιώνει από τον κατασκευαστή, βάσει της αποζημιώσεως λόγω αδικοπραξίας, την επιστροφή του τιμήματος αγοράς οχήματος που διατέθηκε στην αγορά με απαγορευμένο σύστημα αναστολής, κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, του κανονισμού 715/2007, έναντι ταυτόχρονης παραδόσεως και μεταβιβάσεως της κυριότητας του οχήματος;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως:

Αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης το γεγονός ότι το ως άνω όφελος χρήσεως υπολογίζεται με βάση το συνολικό τίμημα αγοράς, χωρίς να αφαιρείται η απομείωση της αξίας του οχήματος λόγω του ότι ήταν εξοπλισμένο με απαγορευμένο σύστημα αναστολής και/ή λαμβανομένης υπόψη της μη ηθελημένης χρήσεως, από τον αγοραστή, οχήματος το οποίο δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης;

Ανεξαρτήτως της απαντήσεως που θα δοθεί στα προδικαστικά ερωτήματα 1 έως 6:

Είναι το άρθρο 348, παράγραφος 3, του ZPO (κώδικα πολιτικής δικονομίας), στο μέτρο που η διάταξη αυτή αφορά επίσης την έκδοση αποφάσεων περί παραπομπής βάσει του άρθρου 267, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ, ασύμβατο προς την αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων περί προδικαστικής παραπομπής δυνάμει του άρθρου 267, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ και δεν πρέπει, ως εκ τούτου, να εφαρμόζεται στην έκδοση αποφάσεων περί παραπομπής;

____________

1 Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ 2007, L 263, σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΚ) 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ 2007, L 171, σ. 1).