Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. veljače 2021. uputio Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italija) – KW/Autonome Provinz Bozen

(predmet C-102/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: KW

Tuženik: Autonome Provinz Bozen

Prethodna pitanja

1.     Je li 31. prosinca 2016. završila potpora odobrena Odlukom Komisije SA.32113 (2010/N) od 25. srpnja 2012. u iznosu od 80 % za izgradnju malih hidroelektrana namijenjenih proizvodnji električne energije za vlastitu potrošnju iz obnovljivih izvora energije u korist koliba i kućica za odmor na visokoalpskom području koje se ne mogu priključiti na električnu mrežu bez velikih financijskih i tehnoloških napora?

2.     U slučaju potvrdnog odgovora:

2.1.    Treba li članak 20. Uredbe (EU) 2015/15891 tumačiti na način da je u slučaju zlouporabe potpore Komisija dužna donijeti odluku o povratu prije intervencije državnih tijela?

2.2.    Je li navedena potpora spojiva s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) UFEU-a s obzirom na to da je njezin cilj olakšavanje razvoja određenih gospodarskih područja ili ona može narušiti tržišno natjecanje i utjecati na trgovinu među državama članicama?

____________

1 Uredba Vijeća od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 2015., L 248, str. 9. i ispravak SL 2017., L 186, str. 17.)