Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2006. június 27-i ítélete - Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-540/03. sz. ügy)1

(Bevándorlási politika - Harmadik ország állampolgára kiskorú gyermekének családegyesítési joga - A 2003/86/EK irányelv - Az alapvető jogok védelme - A családi élet tiszteletben tartásához való jog - A kiskorú gyermek érdeke figyelembevételének kötelezettsége)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Parlament (képviselők: H. Duintjer Tebbens és A. Caiola, meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: O. Petersen és M. Simm, meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: C. O'Reilly és C. Ladenburger, meghatalmazottak) és a Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselik: A. Tiemann, W.-D. Plessing és M. Lumma, meghatalmazottak)

Tárgy

A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelv (HL L 251., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 224. o.) 4. cikke (1) bekezdése utolsó albekezdésének és (6) bekezdésének, valamint 8. cikkének megsemmisítése - A kiskorú gyermek családegyesítési jogától való eltérés

Rendelkező rész

A Bíróság a keresetet elutasítja.

A Bíróság az Európai Parlamentet kötelezi a költségek viselésére.

A Németországi Szövetségi Köztársaság és az Európai Közösségek Bizottsága maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 47., 2004.2.21.