Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 27 juni 2006 - Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd.

(Mål C-540/03)1

(Invandringspolitik - Rätt till familjåterförening för underåriga barn till tredjelandsmedborgare - Direktiv 2003/86/EG - Skydd för grundläggande rättigheter - Rätt till respekt för familjelivet - Skyldighet att ta hänsyn till det underåriga barnets intressen)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europaparlamentet (ombud: H. Duintjer Tebbens och A. Caiola)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: O. Petersen och M. Simm)

Parter som intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens kommission (ombud: C. O´Reilly och C. Ladenburger) och Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: A. Tiemann, W.-D. Plessing och M. Lumma)

Saken

Ogiltigförklaring av bestämmelserna i artikel 4.1 sista stycket och 4.6 samt artikel 8 i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (EGT L 251, s. 12) - Undantag från rätten till familjeåterförening för underåriga barn.

Domslut

1) Talan ogillas.

2) Europaparlamentet skall ersätta rättegångskostnaderna.

3) Förbundsrepubliken Tyskland och Europeiska gemenskapernas kommission skall bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 47, 21.02.2004.