Language of document :

Kanne 12.1.2007 - Matos Martins v. komissio

(Asia F-2/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: José Carlos Matos Martins (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston (EPSO) 27.2.2006 tekemä päätös, jossa vahvistettiin kantajan tulokset sopimussuhteisten toimihenkilöiden EU 25 alustavassa valintakokeessa, on kumottava

EPSO:n ja/tai valintatoimikunnan EU 2 päätös olla rekisteröimättä kantajaa alustavan valintakokeen läpäisseiden hakijoiden tietopankkiin on kumottava

tämän jälkeen toteutetut valintatoimet on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen.

Kantaja väittää ensimmäisen kanneperusteensa ensimmäisessä osassa, että alustavan valintakokeen vaikeustaso ja läpäisemiskynnys ja erityisesti tehtäväryhmä IV:n hakijoiden numeerisen testin vaikeustaso vahvistettiin hakijoiden lukumäärän perusteella, minkä johdosta kilpailussa menestyneiden hakijoiden lukumäärä määrättiin ennalta, vaikka kyseiset vaikeustasot ja läpäisemiskynnys olisi pitänyt vahvistaa pelkästään avoimena olleisiin paikkoihin liittyvien tehtävien vaatimusten perusteella.

Kantaja väittää ensimmäisen kanneperusteensa toisessa osassa, että alustavan valintakokeen tehtävien sisältö vahvistettiin kunkin tehtäväryhmän osalta valitsemalla sattumanvaraisesti kysymyksiä vaikeustasoltaan vaihtelevia kysymysten joukosta, vaikka tehtävien sisällön olisi pitänyt olla sama kaikille saman ryhmän hakijoille, tai ainakin tehtävien sisältö olisi pitänyt vahvistaa valitsemalla sattumanvaraisesti kysymyksiä vaikeustasoltaan samantasoisten kysymysten joukosta.

Toinen kanneperuste koskee avoimuutta koskevan velvollisuuden ja päätöksen adressaatille vastaisen päätöksen perustelemista koskevan velvollisuuden laiminlyömistä ja sen säännön rikkomista, jonka mukaan yleisöllä on oikeus tutustua komission asiakirjoihin, sekä luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista. Kantaja väittää, että hänelle ei toimitettu kysymyksiä, jotka hänelle oli esitetty, ja että EPSO:n esittämät perustelut tälle päätökselle olla antamatta tietoja ovat selvästi virheelliset, eikä niitä voida hyväksyä oikeudellisesti. Erityisesti yhtäältä henkilöstösääntöjen liitettä III, jossa säädetään, että valintalautakunnan työskentely on salaista, ei voida soveltaa esillä olevaan asiaan ja toisaalta kysymykset piti välttämättä toimittaa kantajalle, kun otetaan huomioon, että EPSO itse sekä valinnasta vastaava pariteettikomitea suhtautuivat epäillen ja varauksellisesti valintakokeen pätevyyteen.

____________