Language of document :

2007 m. sausio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Matos Martins prieš Komisiją

(Byla F-2/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: José Carlos Matos Martins (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato M.-A. Lucas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. vasario 27 d. Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) sprendimą, patvirtinantį ieškovo rezultatus sutartininkų ES 25 priminės atrankos testuose.

Panaikinti EPSO ir (arba) Atrankos komiteto sprendimą neįtraukti ieškovo į kandidatų, išlaikiusių pirminės atrankos testą, sąrašą.

Panaikinti dėl atrankos procedūros kilusias pasekmes.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas pateikia du teisinius pagrindus.

Pirmojo pagrindo pirmojoje dalyje jis tvirtina, kad pirminės atrankos testų sudėtingumas ir pereinamasis balas, o būtent IV funkcijų grupės kandidatų matematinio supratimo testo sudėtingumas buvo nustatytas atsižvelgiant į kandidatų skaičių, kad būtų iš anksto nustatytas konkursą laimėjusių asmenų skaičius, nors jis turėjo būti nustatomas tik atsižvelgiant į laisvų pareigų reikalavimus.

Antrojoje šio pagrindo dalyje, jis pabrėžia, kad pirminės atrankos testų turinys kiekvienai funkcijų grupei buvo nustatytas remiantis atsitiktine skirtingų klausimų atranka, nors tos pačios funkcijų grupės kandidatams testų turinys turėjo būti vienodas arba bent jau jis turėjo būti nustatomas remiantis atsitiktine to paties lygio klausimų atranka.

Antras pagrindas yra pagrįstas skaidrumo pareigos, pareigos motyvuoti asmens nenaudai priimtus sprendimus, visuomenės teisės susipažinti su Komisijos dokumentais ir teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimu. Ieškovas tvirtina, kad jam nebuvo pateikti klausimai, kurie jam buvo užduoti, o EPSO nurodytos tokį atsisakymą suteikti informaciją pagrindžiančios priežastys buvo akivaizdžiai netikslios faktų požiūriu ir nepriimtinos teisės požiūriu. O būtent, viena vertus, šiuo atveju nebuvo taikomas Pareigūnų nuostatų III priedas, numatantis, kad atrankos komisijos darbas yra slaptas, ir, antra vertus, klausimų pateikimas buvo būtinas, atsižvelgiant į tai, kad EPSO ir Jungtiniam atrankos komitetui iškilo abejonių dėl testų galiojimo.

____________