Language of document :

18. jaanuaril 2007 esitatud hagi - Moschonaki versus Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

(Kohtuasi F-3/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Chrysanthe Moschonaki (Ballybrack, Iirimaa) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktori otsus mitte lubada hagejat töölähetusele osalemaks 30. ja 31. märtsil 2006 toimuval asutuste personalikomiteede assamblee kokkutulekul;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi toetuseks väidab hageja peamiselt, et Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond on sellega, et jättis rahuldamata hageja lähetustaotluse osalemaks 30. ja 31. märtsil 2006 toimuval asutuste personalikomiteede assamblee kokkutulekul, rikkunud personalieeskirjade artiklit 24 b ja artikli 9 lõiget 3 ning personalieeskirjade II lisa artikli 1 kuuendat lõiku, mis sätestavad ühinemisvabaduse ja vabaduse olla ametiühingute poolt esindatud, personalikomitee nõuandva ja haldusfunktsiooni ning keelu takistada personalikomitee liikmeid nende ülesannete täitmisel.

Lisaks väidab hageja, et rikutud on personalieeskirjade artikli 110 lõiget 4 ja muude teenistujate teenistustingimuste artiklit 126. Neist sätetest tuleneb, et institutsioonide haldusasutused peavad pidama personalikomiteede osavõtul omavahel regulaarselt nõu, tagamaks personalieeskirjade ühetaoline kohaldamine.

Vaidlustatud otsus rikub ühtlasi hea halduse tava põhimõtet.

____________