Language of document :

Acțiune introdusă la data de 18 ianuarie 2007 - Moschonaky/EUROFOUND

(Cauza F-3/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Chrysanthe Moschonaki (Ballybrack, Irlanda) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocats)

Pârâtă: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (EUROFOUND)

Concluziile reclamantei

anularea deciziei directorului EUROFOUND de a nu autoriza misiunea reclamantei pentru a participa la reuniunea din 30 și 31 martie 2006 a adunării comitetelor de personal ale agențiilor;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În sprijinul acțiunii sale, reclamanta susține în principal că, respingând cererea sa de misiune pentru a participa la reuniunea din 30 și 31 martie 2006 a adunării comitetelor de personal ale agențiilor, EUROFOUND a încălcat articolele 24b și 9 alineatul (3) din statut ca și articolul 1 al șaselea paragraf din anexa 2 la statut, care stabilesc libertatea de asociere și de reprezentare sindicală, rolul de consultanță și de gestiune al comitetului de personal și interzicerea oricăror dezavantaje decurgând din exercitarea funcției de membru al comitetului de personal.

Reclamanta invocă în plus încălcarea articolului 110 alineatul (4) din statut și a articolului 126 din regimul aplicabil altor agenți. Din aceste reglementări rezultă că ar trebui ca între administrațiile instituțiilor și agenții să aibă loc, cu participarea comitetelor de personal, consultări regulate, în scopul de a asigura o aplicare uniformă a statutului.

De asemenea, decizia contestată încalcă principiul bunei gestiuni și al bunei administrări.

____________