Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 19. janvārī - Skoulidi pret Komisiju

(lieta F-4/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eleni-Eleftheria Skoulidi, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - G. Vandersanden)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

piešķirt prasītājai atlīdzību par morālo kaitējumu, ko viņa esot cietusi iecēlējinstitūcijas 2006. gada 28. marta lēmuma dēļ neļaut viņai izmantot iespēju, kas bija paredzēta Komisijas ar Grieķijas valdību noslēgtajā līgumā;

novērtēt šo kaitējumu ex aequo un bono EUR 200 000 apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, kas tika norīkota uz Grieķijas Valsts Izglītības un reliģijas lietu ministriju uz astoņiem mēnešiem, lūdza iespēju izmantot Komisijas un dalībvalstu ierēdņu apmaiņas režīmu, lai pabeigtu uzdevumus, ko tā bija veikusi šajā periodā. Saņemot vairāku Komisijas dienestu un Grieķijas valdības atļauju, prasītāja saņēma no savas iestādes noraidošu lēmumu, jo apmaiņa būtu pretrunā tām piemērojamajām tiesību normām, kas reglamentē norīkojumus.

Savā prasībā prasītāja uzskata, ka Komisija ir pieļāvusi vairākas kļūdas, proti:

nav ievērojusi pienācīgu rūpību, kas attiecas uz visām pārvaldēm;

nav ievērojusi saistības, kas radušās no apmaiņas līguma, kuru tā pati bija noslēgusi ar Grieķijas valdību, tādējādi pārkāpjot prasītājas tiesisko paļāvību, kā arī Kopienu vispārīgās intereses;

ir izteikusi nepieklājīgas piezīmes par prasītāju;

ir diskriminējusi prasītāju, salīdzinot ar citiem ierēdņiem, kuri tika norīkoti uz noteiktām valsts pārvaldēm uz ilgāku laikposmu.

____________