Language of document :

Tožba, vložena 19. januarja 2007 - Skoulidi proti Komisiji

(Zadeva F-4/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Bruselj, Belgija) (zastopnik: G. Vandersanden)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

tožeči stranki odobriti plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela zaradi odločbe organa, pristojnega za imenovanje (OPI), z dne 28. marca 2006, da se ji ne dovoli uveljavljati možnosti, ki jih daje sporazum o izmenjavi, ki je bil sklenjen med Komisijo in grško vlado;

škodo ex aequo et bono oceniti na 200.000 EUR;

toženi stranki naložiti plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Po tem, ko je tožeča stranka bila za osem mesecev razporejena grškemu ministrstvu za izobraževanje in verske skupnosti, je zahtevala uveljavljanje ugodnosti na podlagi ureditve izmenjave uslužbencev med komisijo in državami članicami, da bi zaključila naloge, ki jih je izvajala v času napotitve. Po tem, ko je prejela soglasje več služb Komisije ter služb grške vlade, je s strani svoje institucije prejela negativno odločbo z obrazložitvijo, da naj bi bila izmenjava v nasprotju z določbami, ki se uporabljajo na področju napotitve.

V tožbi tožeča stranka navaja, da naj bi Komisija zagrešila več napak, in sicer naj:

ne bi ravnala s skrbnostjo, s kakršno je dolžna ravnati vsaka uprava;

ne bi upoštevala obveznosti iz sporazuma o izmenjavi, ki ga je sama sklenila z grško vlado; na ta način naj bi kršila legitimna pričakovanja tožeče stranke ter splošni interes Skupnosti;

bi navajala neprimerne izjave glede tožeče stranke;

bi tožečo stranko diskriminirala glede na druge uslužbence, ki bi bili napoteni na delo k nekaterim drugim nacionalnim upravam za daljše obdobje.

____________