Language of document :

Virkamiestuomioistuimen presidentin määräys 13.3.2007 - Chassagne v. komissio

(Asia F-1/07 R)

(Väliaikainen oikeussuoja - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus - Kiireellisyysedellytys ei täyty)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Olivier Chassagne (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja Y. Minatchy)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja V. Joris)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan yhteisöjen komission 17.11.2006 tekemän sen päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus, jolla vahvistettiin vuoden 2006 ylennyskierroksella palkkaluokkaan A*11 ylennetyistä virkamiehistä laadittu luettelo, joka julkaistiin samana päivänä hallinnollisissa tiedotteissa nro 55-2006.

Määräysosa

Välitoimihakemus hylätään.

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin

____________