Language of document :

2007. január 3-án benyújtott kereset - Chassagne kontra Bizottság

(F-1/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Olivier Chassagne (Brüsszel, Belgium) (képviselő: Y. Minatchy ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az előléptetett tisztviselők listáját megállapító 2006. november 17-i bizottsági határozatot, és az az alapján a felperesre vonatkozóan meghozott intézkedéseket;

a Közszolgálati Törvényszék hozzon meg minden, a felperes jogainak és érdekeinek megóvásához szükséges intézkedést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 160 184 euró összegű kártérítés megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes vitatja a Bizottság azon határozatát, amelyben arra hivatkozva tagadta meg nevének a 2006-ban előléptetett tisztviselők listájára való felvételét, hogy erre az előléptetési időszakra nem kaphatott sem értékelő jelentést - mivel az arra vonatkozó értékelési eljárás a megtámadott határozat időpontjában még folyamatban volt -, sem érdempontokat.

A kereset fő indokolása, hogy a kinevezésre jogosult hatóság kivonta a felperest a 2006-os értékelési és előléptetési időszakból, amivel a felperes számára jogsérelmet okozva késleltette a felperes szakmai előmenetelét.

A felperes álláspontja szerint a megtámadott határozat i) több közösségi jogi alapelvet sért, így különösen a védelemhez való jogot, az indokolási kötelezettséget, a nyilvánvaló mérlegelési hiba tilalmát, a bizalomvédelem, a jogbiztonság és az egyenlő bánásmód elvét; ii) több közösségi jogi rendelkezést is megsértett, különösen a személyzeti szabályzat 43. és 45. cikkét, valamint azok alkalmazására vonatkozóan a Bizottság által megállapított általános végrehajtási rendelkezéseket.

____________