Language of document :

2008 m. birželio 26 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis byloje Bart Nijs prieš Europos Bendrijų Audito Rūmus

(Byla F-5/07)1

"Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas - Pagrindų santraukos nurodymas ieškinyje - Skundo pateikimo terminas - Nauji faktai - Akivaizdus nepriimtinumas"

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bart Nijs (Bereldanžas, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato F. Rollinger

Atsakovas: Europos Bendrijų Audito Rūmai, atstovaujami T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens ir J. Vermer

Dalykas

Paskyrimo tarnybos sprendimo nepaskirti ieškovo į A*11 lygį per 2006 m. pareigų paaukštinimo procedūrą panaikinimas - Kelių sprendimų, susijusių su ieškovo ir kitų Audito Rūmų pareigūnų karjera, panaikinimas - Audito Rūmų personalo komiteto 2006 m. rinkimų rezultatų panaikinimas - Prašymas atlyginti nuostolius

Rezoliucinė dalis

Atmesti vieną ieškinio dalį kaip akivaizdžiai nepriimtiną, o kitą - kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

Priteisti iš B. Nijs bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 56, 2007 3 10, p. 44.