Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-5 ta' Diċembru 2007

Moschonaki vs Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (FEACVT)

(Kawża F-3/07)1

Lingwa tal-kawża : Il-Franċiż

Il-President ta' l-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża wara li ntlaħaq ftehim bonarju.

____________

1 - ĠU C 56, 10.03.07, p. 43.