Language of document : ECLI:EU:F:2007:34

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

13 päivänä maaliskuuta 2007

Asia F-1/07 R

Olivier Chassagne

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty

Aihe: EY 242, EY 243, EA 157 ja EA 158 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Olivier Chassagne vaatii komission 17.11.2006 tekemän sen päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä, jolla vahvistettiin vuoden 2006 ylennyskierroksella palkkaluokkaan A*11 ylennetyistä virkamiehistä laadittu luettelo, joka julkaistiin samana päivänä Hallinnollisissa tiedotteissa nro 55-2006.

Ratkaisu: Välitoimihakemus hylätään. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko

(EY 242 artikla; ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 2 kohta)