Language of document : ECLI:EU:F:2007:34

CIVILDIENESTA TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2007. gada 13. martā

Lieta F‑1/07 R

Olivier      Chassagne

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Pagaidu noregulējums – Pieteikums par piemērošanas apturēšanu – Steidzamība –Neesamība

Priekšmets Prasības pieteikums, kas iesniegts saskaņā ar EKL 242. pantu, EKL 243. pantu, EAEKL 157. pantu un EAEKL 158. pantu, ar ko Chassagne lūdz apturēt Komisijas 2006. gada 17. novembra lēmuma, ar kuru noteikts 2006. gadā A*11 pakāpē paaugstināto ierēdņu saraksts, kas tajā pašā dienā publicēts Administratīvajā informācijā Nr. 55‑2006, piemērošanu

Nolēmums Pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Piešķiršanas nosacījumi – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums

(EKL 242. pants; Pirmās instances tiesas Reglamenta 104. panta 2. punkts)