Language of document : ECLI:EU:F:2007:34

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET GERECHT VOOR

AMBTENARENZAKEN

13 maart 2007

Zaak F‑1/07 R

Olivier Chassagne

tegen

Commissie van de Europese Gemeenschappen

„Kort geding – Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging – Spoedeisendheid – Geen”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens de artikelen 242 EG, 243 EG, 157 EA en 158 EA, waarbij O. Chassagne verzoekt om opschorting van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Commissie van 17 november 2006 houdende vaststelling van de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2006 tot de rang A*11 zijn bevorderd, welke diezelfde dag is bekendgemaakt in Mededelingen van de administratie nr. 55‑2006.

Beslissing: Het verzoek in kort geding wordt afgewezen. De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

Samenvatting

Kort geding – Opschorting van tenuitvoerlegging – Voorwaarden voor toekenning – Spoedeisendheid – Ernstige en onherstelbare schade

(Art. 242 EG;Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 104, lid 2)