Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. április 15-i ítélete - Matos Martins kontra Bizottság

(F-2/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Érdeklődés jelzésére vonatkozó felhívás - Kiválasztási eljárás - Előválogatási tesztek - A dokumentumokhoz való hozzáférés)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: José Carlos Matos Martins (Brüsszel, Belgium) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és G. Berscheid meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperes által (EU 25) szerződéses alkalmazottakra vonatkozó előválogatási teszteken elért eredményeket megállapító, az Európai Személyzeti Kiválasztási Hivatal (EPSO) által 2006. február 27-én hozott határozat megsemmisítése, másrészt a felperesnek az e teszteket sikeresen teljesítők adatbázisába való felvételét elutasító határozat megsemmisítése, harmadrészt a felvételi eljárás további aktusainak megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

J. C. Matos Martins maga viseli a saját költségeit, kivéve azokat a tartózkodási és utazási költségeket, amelyek az ügyvédje részéről a Közszolgálati Törvényszék Hivatalában 2009. március 30-án, április 1-jén és június 21-én történt iratbetekintés miatt merültek fel.

A Bizottság a saját költségein felül viseli a J. C. Matos Martins részéről felmerült, a fenti 2. pontban említett költségeket.

____________

1 - HL C 56., 2007.3.10., 43. o.