Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. apríla 2010 - Matos Martins/Komisia

(vec F-2/07)1

(Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Výzva na podanie prihlášky - Výberové konanie - Predbežné testy - Prístup k dokumentom)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: José Carlos Matos Martins (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie jednak rozhodnutia EPSO z 27. februára 2006, ktorým sa určujú výsledky predbežných testov na miesta zmluvných zamestnancov (EU 25), jednak rozhodnutia o nezaradení žalobcu do databázy uchádzačov, ktorí boli v týchto testoch úspešní, a aj následných úkonov výberového konania

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Matos Martins znáša svoje vlastné trovy konania s výnimkou výdavkov na ubytovanie a dopravu, ktoré vznikli jeho advokátovi 30. marca, 1. apríla a 21. júla 2009 a súvisia s nahliadnutím do dokumentov v priestoroch kancelárie Súdu pre verejnú službu.

3.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli Matos Martins, uvedené v bode 2 vyššie.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 56, 10.3.2007, s. 43.