Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 15. maj 2012 – Simões Dos Santos mod KHIM

(Sag F-27/08) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret, efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

____________

1 EUT C 158 af 21.6.2008, s. 25.