Language of document : ECLI:EU:F:2012:62

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) PIRMININKO NUTARTIS

2012 m. gegužės 15 d.

Byla F‑27/08 RENV

Manuel Simões Dos Santos

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą
(prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

„Draugiškas ginčo sprendimas – Procedūros reglamento 69 straipsnio 1 dalis – Šalių susitarimas Tarnautojų teismo iniciatyva – Išbraukimas iš registro“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo M. Simões Dos Santos prašo, pirma, panaikinti 2007 m. birželio 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir dizainui) (VRDT) pirmininko sprendimą Nr. PERS‑01‑07 dėl jo paaukštinimo balų skyrimo per 2003 m. pareigų paaukštinimo procedūrą ir 2007 m. birželio 15 d. Paskyrimų tarnybos laišką ir, antra, priteisti iš VRDT atlyginti jam nuostolius. Ieškinys buvo užregistruotas numeriu F‑27/08.

Sprendimas: Išbraukti bylą F‑27/08 RENV iš Tarnautojų teismo registro Manuel Simões Dos Santos ir Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) susitarus. Ieškovas ir VRDT padengia bylinėjimosi išlaidas pagal susitarimą.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Draugiškas ginčo sprendimas Tarnautojų teisme – Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 straipsnis)