Language of document : ECLI:EU:F:2012:62

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)

15 mai 2012

Cauza F‑27/08 RENV

Manuel Simões Dos Santos

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

„Soluționarea amiabilă a litigiului – Articolul 69 alineatul (1) din Regulamentul de procedură – Acordul părților la inițiativa Tribunalului – Radiere”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA prin care domnul Simões Dos Santos a solicitat, pe de o parte, anularea în special a deciziei PERS‑01‑07 din 6 iunie 2007 a președintelui Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) privind atribuirea punctelor sale de promovare în cadrul exercițiului de promovare 2003, precum și a scrisorii din 15 iunie 2007 a autorității împuternicite să facă numiri și, pe de altă parte, obligarea OAPI la plata de daune interese. Acțiunea a fost înregistrată sub numărul F‑27/08

Decizia: Dispune radierea cauzei F‑27/08 RENV din registrul Tribunalului ca urmare a acordului intervenit între domnul Manuel Simões Dos Santos și Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI). Reclamantul și OAPI suportă cheltuielile de judecată potrivit acordului lor.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune – Soluționare amiabilă a litigiului în fața Tribunalului Funcției Publice – Radiere din registru

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 69)