Language of document :

Beroep ingesteld op 29 februari 2008 - Simões dos Santos / BHIM

(Zaak F-27/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Manuel Simões dos Santos (Alicante, Spanje) (vertegenwoordiger: A. Creus Carreras, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van een aantal besluiten van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt, voor zover deze geen correcte uitvoering geven aan arrest T-435/04, door verzoeker niet het puntensaldo toe te kennen waarvan de intrekking door het Gerecht van eerste aanleg nietig was verklaard, alsmede betaling van moratoire interesten over het bedrag overeenkomende met het verschil in salaris dat verzoeker had moeten ontvangen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 3 december 2007 houdende afwijzing van verzoekers klacht van 8 augustus 2007, alsmede van besluit nr. PERS-0l-07 betreffende de toekenning van bevorderingspunten in het kader van de bevorderingsronde 2003, besluit ADM-07-17 dat uitlegging geeft aan besluit ADM 03-35 betreffende de loopbaan en de bevordering van ambtenaren en tijdelijke functionarissen, en de brief van 15 juni 2007, met als titel "Definitive awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority";

veroordeling van het BHIM tot betaling aan verzoeker van moratoire interesten over het bedrag overeenkomende met het verschil in salaris dat hij had moeten ontvangen indien het restant van zijn meritepunten niet was ingetrokken, berekend volgens het door het Gerecht vast te stellen tarief;

verwijzing van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt in de kosten van de procedure.

____________