Language of document :

Sag anlagt den 18. februar 2008 - Di Bucci mod Kommissionen

(Sag F-23/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Vittorio Di Bucci (Bruxelles, Belgien) (ved avocat M. van der Woude)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Afgørelsen af 11. april 2007 annulleres, for så vidt som sagsøgeren derved blot tildeles ét enkelt point ekstra i forfremmelsesåret 2003, dvs. i alt to prioritetspoints og 21, almindelige points, og Kommissionen tilpligtes at betale erstatning.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 11. april 2007, for så vidt som sagsøgeren derved blot tildeles ét enkelt point ekstra i forfremmelsesåret 2003, dvs. i alt to prioritetspoints og 21 almindelige points, og Kommissionen tilpligtes at betale en godtgørelse.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale erstatning på 5 000 EUR.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________