Language of document :

Beroep ingesteld op 25 februari 2008 - Buendía Sierra / Commissie

(Zaak F-26/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: José Luis Buendía Sierra (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. van der Woude, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van 17 april 2007 voor zover daarbij verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2003 slechts één extra gratificatiepunt wordt toegekend, voor een totaal van twee gratificatiepunten en een totaalaantal van 21 punten, en impliciet wordt geweigerd om hem in het kader van de bevorderingsronde 2003 te bevorderen alsmede veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van 17 april 2007 voor zover daarbij verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2003 slechts één extra gratificatiepunt wordt toegekend, voor een totaal van twee gratificatiepunten en een totaalaantal van 21 punten, en impliciet wordt geweigerd om hem in het kader van de bevorderingsronde 2003 te bevorderen;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding van 5 000 EUR;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________