Language of document :

Civildienesta tiesas 2008. gada 27. novembra rīkojums - Wilms/Eiropas Kopienu Komisija

(lieta F-24/08) 1

Tiesvedības valoda - franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 116, 09.05.2008., 34. lpp.