Language of document :

2012 m. liepos 19 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgericht Giessen (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Natthaya Dülger prieš Wetteraukreis

(Byla C-451/11)

(EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas - Asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/80 - 7 straipsnio pirma pastraipa - Teisėtai valstybės narės darbo rinkoje dirbančio darbuotojo turko šeimos narių teisė gyventi šalyje - Tailando pilietė, ištekėjusi už darbuotojo turko ir daugiau nei trejus metus su juo gyvenusi)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Giessen

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Natthaya Dülger

Atsakovė: Wetteraukreis

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Verwaltungsgericht Gießen - 1980 m. rugsėjo 19 d. EEB ir Turkijos Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/80 dėl asociacijos plėtros, priimto Asociacijos tarybos, 7 straipsnio pirmos pastraipos pirmojo sakinio išaiškinimas - Teisėtai valstybėje narėje dirbančio darbuotojo turko šeimos narių teisė gyventi šalyje - Tailando pilietė, kuri iki santuokos nutraukimo gyveno kartu su sutuoktiniu turku daugiau nei trejus metus

Rezoliucinė dalis

1980 m. rugsėjo 19 d. Asociacijos tarybos, įsteigtos Susitarimu dėl Europos ekonominės bendrijos ir Turkijos asociacijos įsteigimo, kuris 1963 m. rugsėjo 12 d. Ankaroje buvo pasirašytas tarp Turkijos Respublikos ir EEB valstybių narių bei Bendrijos ir Bendrijos vardu sudarytas, aprobuotas ir patvirtintas 1963 m. gruodžio 23 d. Tarybos sprendimu 64/732/EEB, Sprendimo Nr. 1/80 dėl asociacijos plėtros 7 straipsnio pirma pastraipa turi būti aiškinama taip, kad darbuotojo turko šeimos narys, kuris yra kitos nei Turkija trečiosios šalies pilietis, priimančiojoje valstybėje narėje gali remtis iš šios nuostatos kylančiomis teisėmis, kai visos kitos joje numatytos sąlygos yra tenkinamos.

____________

1 - OL C 347, 2011 11 26.