Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje kammaren) av den 12 juli 2011 - BC mot Rådet

(Mål F-28/11)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 173, 11.6.2011, s. 16.