Language of document :

Beroep ingesteld op 20 april 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-27/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi, M. Vandenbussche en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van de verwerende partij houdende weigering om verzoeker toestemming te geven voor de medische verzorging waar hij ten behoeve van zijn zoon, zijn echtgenote en hemzelf om heeft gevraagd

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de bestreden besluiten en, voor zover nodig, van het besluit van het TAOBG tot afwijzing van de klacht;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

____________