Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 5. prosince 2012 – BA v. Komise

(Věc F-29/11)1

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/147/09 – Sestavení seznamu uchazečů na místa úředníků s rumunským státním občanstvím – Důkladná znalost úředního jazyka Rumunska – Maďarská jazyková menšina v Rumunsku – Nepřipuštění k ústní části výběrového řízení – Zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace – Rozsah“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: BA (Wezembeek-Oppem, Belgie) (zástupci: původně S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti, poté S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně B. Eggers a P. Pecho, zmocněnci, poté B. Eggers, zmocněnec)Předmět věciVeřejná služba – Žaloba směřující ke zrušení rozhodnutí výběrové komise ve výběrovém řízení EPSO/AD/147/09-RO o nepřipuštění žalobkyně k ústní části výběrového řízení.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.BA ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.