Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 5. detsembri 2012. aasta otsus – BA versus komisjon

(kohtuasi F-29/11)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursiteade EPSO/AD/147/09 – Rumeenia kodakondsust omavate administraatorite töölevõtmise reservnimekirja koostamine – Rumeenia riigikeele oskus kõrgtasemel – Rumeenias elav ungarikeelne rahvusvähemus – Suulisele katsele mittelubamine – Võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtted – Ulatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: BA (Wezembeek-Oppem, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal, hiljem adokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja P. Pecho, hiljem B. Eggers)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada konkursi EPSO/AD/147/09-RO komisjoni otsus mitte lubada hagejat konkursi suulisele katsele.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta BA kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 173, 11.6.2011, lk 16.