Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 5. decembra spriedums – BA/Komisija

(lieta F-29/11) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu EPSO/AD/147/09 – Rezerves saraksta izveidošana Rumānijas pilsoņu administratoru pieņemšanai darbā – Rumānijas oficiālās valodas padziļinātas zināšanas – Ungāru valodas minoritāte Rumānijā – Nepielaišana pie mutiskā pārbaudījuma – Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips – Piemērojamība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BA (Wezembeek-Oppem, Beļģija) (pārstāvji sākotnēji S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats, velāk S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un D. Abreu Caldas, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji sākotnēji B. Eggers un P. Pecho, vēlāk B. Eggers)PriekšmetsCivildienests – Prasība atcelt konkursa EPSO/AD/147/09-RO atlases komisijas lēmumu nepielaist prasītāju pie konkursa mutvārdu pārbaudījumaRezolutīvā daļa:prasību atcelt;BA sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.