Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 15 ianuarie 2013 – BO/Comisia

(Cauza F-27/11)1

(Funcție publică – Securitate socială – Suportarea cheltuielilor de transport legate de îngrijiri medicale – Cheltuieli de transport din motive lingvistice)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: BO (Amman, Iordania) (reprezentanți: L. Levi, M. Vandenbussche și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Funcție publică – Cererea de anulare a deciziilor pârâtei de respingere a autorizării prestațiilor medicale solicitate de reclamant în favoarea fiului său, a soției sale și a lui însușiDispozitivulAnulează deciziile Comisiei Europene din 1 iunie 2010 prin care se refuză suportarea cheltuielilor de transport și de însoțire ale fiului domnului BO.Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de BO.