Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 18 november – AC mot rådet

(Mål F-26/11)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 179, 18.6.2011