Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 martie 2012 – BI/Cedefop

(Cauza F-31/11)1

(Funcție publică – Termen de introducere a acţiunii – Limba în care se respinge reclamația)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: BI (Evosmos, Grecia) (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârât: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (reprezentanți: M. Fuchs, agent, asistat de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei directorului Cedefop de încetare a raporturilor de muncă cu reclamantul și cerere de despăgubire pentru prejudiciul material și moral suferit.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

BI suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 JO C 186, 25.6.11, p. 33.