Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 21.10.2011 – Torijano Montero v. neuvosto

(Asia F-30/11)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 179, 18.6.2011, s. 21.